Үйлчилгээ
Дело клиента

Чанарын үнэлгээний жагсаалт -

 • Активын чанарын үнэлгээ - mongolbank.mn

  Активын чанарын үнэлгээний ажлын туршид, бүх үе шатуудад чанарын баталгаажуулалт, явцын хяналт хийгдэх бөгөөд гол зорилго нь алдаа дутагдал гаргахгүй цаг хугацаанд нь ажлыг дуусгах зорилготой юм.

  Үйлчилгээ
 • ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА, АРГАЧЛАЛ

  2020-3-24 · болон хувьсах чанарын хэмжигдэхүүн бөгөөд стандартын хэрэгжилтээс харахад хийсэн ажлын жагсаалт нь үр дүнгийн хэмжүүр болдоггүй, өөрөөр хэлбэл үнэлгээ биш юм.

  Үйлчилгээ
 • eec.mn – Боловсролын үнэлгээний төв

  Боловсролын чанарын үнэлгээг олон улсын стандартын дагуу мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэнэ. Нээлттэй Боловсролын үнэлгээний төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг албан ...

  Үйлчилгээ
 • ISO 9001 жагсаалт - TÜRCERT

  2022-2-26 · Эдгээр баримт бичгийн чухал хэсэг нь чанарын бүртгэл бөгөөд эдгээр бүртгэлийг жагсаалтад оруулсан болно. ISO 9001 ханган нийлүүлэгчийн үнэлгээний асуултын жагсаалт

  Үйлчилгээ
 • ISO 9001 ханган нийлүүлэгчийн үнэлгээний асуултын ...

  2022-2-25 · ISO 9001 ханган нийлүүлэгчийн үнэлгээний асуултын жагсаалт. Чанарын удирдлагын тогтолцооны хүрээнд ханган нийлүүлэгч компаниудыг сонгон шалгаруулж, түүний үйл ажиллагааг үнэлэх нь чухал ...

  Үйлчилгээ
 • Салбарын стандартын жагсаалт

  хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Хэмжилтийн суурь загвар болон ... Үнэлгээний заавар 178 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил ...

  Үйлчилгээ
 • Эрсдлийн үнэлгээний аргачлал

  2019-3-24 · Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хүрээнд хийгдэх эрсдлийн үнэлгээний гол зорилго нь төсөл хэрэгжих үе шат бүрд хүлээн авагчид учирч болох үл хүлцэх эрсдлийг үнэлэхэд чиглэнэ.

  Үйлчилгээ
 • Монгол улсад хэрэглэх зөвшөөрөлтэй, КОВИД-19 ...

  Үнэлгээний дүнд д араах 8 үйлдвэрлэгчийн оношлуурыг лабораторийн шинжилгээний үр дүн, чанарын шаардлага хангасан байдал, мэдрэг чанар болон олон улсад зөвшөөрсөн эсэх зэргийг үндэслэн Хүний эмийн зөвлөлийн хурлаар ...

  Үйлчилгээ
 • Байгал орчны үнэлгээ

  Байгал орчны үнэлгээ. Монгол улсын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 3.1.6.“байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тодорхой төслийг ...

  Үйлчилгээ
 • ”ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ” - САНГИЙН ЯАМ

  2021-6-11 · Хар жагсаалт Тендерийн гомдол, шийдвэрлэлт Үнэт цаасны арилжаа ... улсын салбарын дотоод аудитын нөхцөл байдалд нийцүүлэн “ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ” гарын авлагыг дотоод ...

  Үйлчилгээ
 • Салбарын стандартын жагсаалт

  хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Хэмжилтийн суурь загвар болон ... Үнэлгээний заавар 178 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил ...

  Үйлчилгээ
 • ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА, АРГАЧЛАЛ

  2020-3-24 · болон хувьсах чанарын хэмжигдэхүүн бөгөөд стандартын хэрэгжилтээс харахад хийсэн ажлын жагсаалт нь үр дүнгийн хэмжүүр болдоггүй, өөрөөр хэлбэл үнэлгээ биш юм.

  Үйлчилгээ
 • (PDF) ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ЖИШИГ |

  Энэхүү тайлангийн жишиг нь гишүүн үнэлгээчдийн үнэлгээний тайлангийн чанарын нэгдмэл байдлыг хангах, түүнд тавих чанарын хяналт, улмаар гишүүн үнэлгээчдийн ажлын чанарыг дээшлүүлэхэд оршино. 1.3.

  Үйлчилгээ
 • Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн Газар

  2022-1-31 · Ø Чанарын үнэлгээний хөндлөнгийн байгууллага буюу мэргэжлийн зохицуулах байгууллагын албан ёсны шалгалтаар үйл ажиллагааны доголдол илэрч

  Үйлчилгээ
 • ЧАНАРЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН

  2018-7-27 · ЧАНАРЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН Улаанбаатар хот 2018.06.08 ... Дутагдалтай орон тооны жагсаалт: чанарын алба-2 , сувилхуйн алба -1, статистик хяналт шинжилгээний алба-5, их эмч – 11,

  Үйлчилгээ
 • Стандартын жагсаалт – ҮЭС-ын Монголын Нийгэмлэг

  Стандартын жагсаалт ҮЭС-ийн нэр томъёо Олон Нийтийн Байгууллага Нүүр Бидний тухай Тэргүүн үг ... MNS ISO 1027 – 1998 Үл эвдэх сорилт. Дүрсийн чанарын индикатор. Зүй тогтол ба ялгаж таних ...

  Үйлчилгээ
 • Чанарын алба – УБ Сонгдо Эмнэлэг

  2018-7-17 · Чанарын алба Мэдээлэл Видео & Подкаст Чанарын алба Home / Чанарын алба ... -ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь ...

  Үйлчилгээ
 • eec.mn – Боловсролын үнэлгээний төв

  Боловсролын чанарын үнэлгээг олон улсын стандартын дагуу мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэнэ. Нээлттэй Боловсролын үнэлгээний төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг албан ...

  Үйлчилгээ
 • “Үнэлгээгүй” үнэлгээ

  2019-6-26 · Утасны жагсаалт Шилэн хяналт Шилэн данс Фэйсбүүк “Үнэлгээгүй” үнэлгээ ... Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний шинэчилсэн журмыг 2018-2019 ...

  Үйлчилгээ
 • АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ХИЙХ ЧАНАРЫН ...

  2019-3-19 · Аудитын хуулийн этгээдийн чанарын үнэлгээний дүгнэлт гаргах матриц Гүйцэтгэлийн хувь Үнэлгээ 75% ба түүнээс дээш бол Хангалттай 50%-иас 74%-ийн хооронд бол Сайжруулах шаардлагатай

  Үйлчилгээ
 • Монгол улсад хэрэглэх зөвшөөрөлтэй, КОВИД-19 ...

  Үнэлгээний дүнд д араах 8 үйлдвэрлэгчийн оношлуурыг лабораторийн шинжилгээний үр дүн, чанарын шаардлага хангасан байдал, мэдрэг чанар болон олон улсад зөвшөөрсөн эсэх зэргийг үндэслэн Хүний эмийн зөвлөлийн хурлаар ...

  Үйлчилгээ
 • Судалгааны ажлын сэдэв

  Чанарын үнэлгээний хороо Инноваци, цахим хөгжлийн хороо Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын баг ... Оюутны эрдэм шинжилгээний ажил удирдах сэдвийн жагсаалт Ч.

  Үйлчилгээ
 • (PDF) ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ЖИШИГ |

  Энэхүү тайлангийн жишиг нь гишүүн үнэлгээчдийн үнэлгээний тайлангийн чанарын нэгдмэл байдлыг хангах, түүнд тавих чанарын хяналт, улмаар гишүүн үнэлгээчдийн ажлын чанарыг дээшлүүлэхэд оршино. 1.3.

  Үйлчилгээ
 • “Үнэлгээгүй” үнэлгээ

  2019-6-26 · Утасны жагсаалт Шилэн хяналт Шилэн данс Фэйсбүүк “Үнэлгээгүй” үнэлгээ ... Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний шинэчилсэн журмыг 2018-2019 ...

  Үйлчилгээ
 • ”ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ” - САНГИЙН ЯАМ

  2021-6-11 · Хар жагсаалт Тендерийн гомдол, шийдвэрлэлт Үнэт цаасны арилжаа ... улсын салбарын дотоод аудитын нөхцөл байдалд нийцүүлэн “ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ” гарын авлагыг дотоод ...

  Үйлчилгээ
 • Чанарын албаны ажиллах журам - ГУРВАН-ЭРДЭНЭ

  2022-3-31 · Чанарын үнэлгээг голлоно. 2. Өөрийг үнэлгээг үнэлгээний бусад хэлбэртэй хослуулна. 3. Орц гарц явцыг үнэлэнэ. 4. Үнэлгээний үзүүлэлт,

  Үйлчилгээ
 • Монгол Улсын Боловсролын их сургууль

  + Чанарын бодлого + Танилцуулга + Он цагийн хэлхээс ... -Хяналт, үнэлгээний алба -Санхүүгийн алба -Нийтлэг үйлчилгээ, аж ахуйн алба ...

  Үйлчилгээ
 • МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код

  2019-2-2 · МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код 11.020.01 Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017 The structure and activity of General hospital MNS 5095:2013-ын оронд Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017

  Үйлчилгээ
 • ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН БАРИМТ БИЧГИЙН

  2017-1-27 · жагсаалт”-д тодорхой тусгаж оруулна. 1.4. энэхүү жагсаалтыг “хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт” боловсруулах, ... 49 Шалгалтын сорилын үнэлгээний хуудас 1 жил 50 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа ...

  Үйлчилгээ
 • Архивын ерөнхий газрын даргын тушаалаар ...

  2019-5-26 · Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан Зам, тээврийн хяналт Хяналт, шалгалтын тайлан, төлөвлөгөө ... замын байгууламжийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт" 2022/03/18 ...

  Үйлчилгээ
узнать больше